logo

Uw adviesburo op het gebied van
beheer en schadebestrijding

  

 
 
   
  Faunaschade & Beheer Jan Visscher, van inspectie tot uitvoer en afhandeling.
 

 

 1. Wij adviseren overheidsinstellingen / bedrijven / boeren en particulieren en kunnen problemen oplossen en/of voorkomen
  omtrent (plaag)dier- en vogeloverlast.
 2. Gespecialiceerd op het gebied van steenmarters o.a. weringen plaatsen en wegvangen. Daarnaast vangen / verjagen wij:
  • Ganzen (tamme en wilde ganzen)
  • Spreeuwen (op maispercelen en in steden/dorpen)
  • Kraaien
  • Stadsduiven
  • Konijnen
  • Vossen (o.a. weidevogelgebieden)
  • Grofwild
 3. Aanvraag en afhandeling schadevergoeding Faunafonds.
 4. Bestrijden van plaagdieren voor bedrijven en particulieren.
 5. Botulisme bestrijding; verwijderen van kadavers in watergangen/meren/natuurgebieden.
 6. Bestrijding en verjaging met behulp van roofvogels.

Dit alles gebeurd door proffesionele, gediplomeerde en gespecialliseerde mensen.
Wij zoeken telkens naar nieuwe revolutionaire middelen voor onze diensten
Tevens kunnen wij zorgdragen voor mensen met jachtopzichtersdiploma's en eventueel BOA bevoegdheden.

 

 
 


 
 ganzen
 
Webmaster: Webmaster@faunaenbeheer.nl

Foto's: Tjibbe Hunink
Niets van deze site mag zonder toestemming van de webmaster gebruikt worden.